Vývoj dítěte ve vztahu k ovládání sociálních sítí

První kroky na sociálních sítích

Děti se dnes zcela přirozeně pohybují na sociálních sítích a stávají se součástí digitálního světa. Objevují se na facebooku nebo instagramu již v útlém věku a paradoxně se tak mění i jejich vývoj. Vypovídání fotky, nahrávání videí ze společného dne, tvoření vtipných meme, ale i sdílení životních zkušeností vede k tomu, že děti získávají nové zdroje informací a vědomosti. Zároveň se také sociálně zapojují a učí se komunikaci na internetu.

Rizika spojená s nekontrolovaným online chováním dětí

Sociální sítě nabízí nekonečné množství příležitostí, ale stejně tak mohou přinést i rizika. Neustálé sledování virtuálního světa může způsobovat úzkost nebo depresi. Děti mohou být také vystaveny sexuálnímu obtěžování, násilí, nebo se mohou dostat do kontaktu s neznámými lidmi. Je důležité, aby rodiče věděli, co jejich děti dělají na internetu a pravidelně s nimi komunikovali o rizicích, která online svět přináší.

Jak podpořit bezpečné on-line chování dětí

Zásadní je navázat otevřenou komunikaci a postavit základy bezpečného chování na sociálních sítích. Zajistit v odborných prostředích konverzaci o tom, jaké jsou rizika, budovat vztah vytvořením společných pravidel a zásad. Důležité také je seznámit děti s tím, jak fungují sociální sítě a co by mohlo mít na něj neblahý vliv. Všechny tyto zdroje pomohou dětem být obezřetnější při přístupu k informacím a chránit se před řadou on-line hazardu.

Rychle měnící se digitální svět

Rychlost, s jakou se virtuální svět vyvíjí, je neuvěřitelná. Nové sociální sítě se neustále objevují a nabízejí další zážitky. Proto je důležité být v obraze a neustále sledovat výchovné postupy na poli rodičovství v době převahy digitální doby. Určitě se však nevyplatí posavadní situaci dramaticky přeceňovat a zavírat děti před on-line světem.

Význam komunikačních dovedností pro dítě s poruchou sluchu

Každý rodič se snaží, aby jeho dítě bylo šťastné, zdravé a vyrostlo jako plnohodnotná osoba. To platí i v případě dětí s poruchami sluchu. Vývoj těchto dětí mohou ovlivňovat různé faktory, ale zásadní je podpora rozvoje komunikačních dovedností. Komunikace je totiž velmi důležitou součástí vztahů, a právě u dětí s poruchami sluchu může být klíčová.

Technologie a terapie jako cesta k úspěšné komunikaci

Dnešní doba nabízí řadu moderních technologií, které se využívají i v oblasti terapie dětí s poruchou sluchu. Moderní sluchové pomůcky – opakovače, sluchátka nebo implantáty, umožňují dítěti slyšet hlas jiných lidí. Terapie pak pomáhá zvyšovat schopnost rozumět řeči, zlepšuje intonaci a naučit děti nové slova nebo věty, které se snaží naučit.

Role rodičů při rozvoji komunikace dítěte s poruchou sluchu

Rodiče hrají velmi důležitou roli v budování důvěry a sebevědomí u svých dětí. Měli by pro ně být oporou a pomoci jim v každodenních aktivitách. Naučit se dětem poslouchat a komunikovat s nimi zobrazí nápadnou proměnu v dítětem. Důležitý také je, aby rodiče hledali a využívali různé terapeutické metody, které pomohou jejich dítěti v jeho vývoji.

Změny v metodách výuky

Ve výuce dětí se v poslední době dějí velké změny. Vzdělávací volby se stále více zaměřují na individuální přístup. To se týká i dětí s poruchami sluchu a zraku, které mohou být vzdělávány společně s dětmi, které tyto poruchy nemají. Tato vzdělávací forma si však klade řadu požadavků na vzdělávání a podporu. Učitelé musejí být připraveni, aby přizpůsobili svůj přístup k jednotlivým dětem a jejich potřebám.

Překážky při vzdělávání dětí s poruchami sluchu a zraku

Mezi hlavní překážky ve vzdělávání dětí s poruchami sluchu a zraku patří nedostatečná komunikace mezi rodiči, učiteli a odborníky. Učitelé musí zvládnout specifické obtíže dospívajících studentů a přesvědčit je, že se mohou naučit a dosáhnout svých cílů. Další příčinou může být nedostatečné financování pro terapeutická opatření, která jsou nezbytná k úspě

Tvorba webových stránek: Webklient