Jak zabezpečit bezpečnost dětí při užívání internetu?

Dnešní doba je plná technologií a děti už od útlého věku znají svět přes telefon či počítač. S tím souvisí i rizika, protože se jedná o otevřený kanál, který lze snadno zneužít. Proto je velmi důležité, aby rodiče dávali pozor na to, jaké aktivity jejich dítě na internetu provozuje a zabezpečili ho před riziky.

1. Vytvořte s dítětem pravidla pro užívání internetu

Je vhodné si s dítětem projít různé situace, kdy hrozí nebezpečí, a sdělit mu, jak by mělo reagovat. Dítě by mělo mít limit na to, kolik času může strávit na internetu a za jakými účely je může využívat. Tato pravidla by měla být jasná a srozumitelná a dodržování by mělo být kontrolováno.

2. Blokování obsahu a kontrola aplikací

Vybrat vhodnou aplikaci, která vám umožní nastavení filtrů a kontrolu přístupu k internetu, může být dobrým řešením. Tyto filtry vám umožní blokovat obsah, který by mohl být pro dítě nevhodný a také sledovat, jaké aplikace dítě používá a zda jsou bezpečné.

3. Děti by měly být informovány o rizicích internetu

Mnoho dětí si neuvědomuje, že na internetu není všechno, co se objevuje, pravdivé. Proto by měly být děti informovány o tom, že lidé na internetu lžou a že by jim nikdy neměly sdělovat své jméno, adresu, fotky ani jiné osobní údaje. Stejně tak by měly být informovány o nebezpečích setkání s lidmi z internetu v reálném životě.

4. Chovejte se jako vzor

Pokud chcete, aby vaše dítě respektovalo vaše pravidla, měli byste se též chovat tak, jak očekáváte od něj. Pokud tedy chcete, aby se na internetu chovalo zodpovědně, měli byste být zodpovědní i vy.

5. Komunikujte s dítětem

Mluvte s dítětem o tom, co na internetu dělá a co ho tam baví. Ptáte se ho na to, co našlo a jaké aplikace používá. Pokud budete vědět, co vaše dítě zajímá, můžete mu lépe pomoci a zabezpečit mu bezpečnost.

Tvorba webových stránek: Webklient