Bezpečnost dětí významně závisí na jejich povědomí o nebezpečích v domácnosti

Jak dítěti pomoci naučit se zacházet s elektrickými spotřebiči?

Elektrické spotřebiče jsou nedílnou součástí každé domácnosti a velké množství nehod se děje právě s nimi. Proto je velmi důležité dítěti vysvětlit, jak se s nimi zacházet správně.

Důležité je prvně vysvětlit, že elektrické spotřebiče nesmí být nikdy manuálně opravovány nebo čištěny, pokud na to nemáte vyškolený personál. Dítěti je tedy třeba upřesnit, že při jakémkoliv problému s elektrickým spotřebičem se musí obrátit na dospělého.

Další důležitou zásadou je, že při vypínání spotřebiče se musí vždy vytáhnout zásuvka z elektřiny. Je třeba vysvětlit, že taková opatření chrání nejen spotřebič, ale i samotné dítě.

Jak dítěti vysvětlit nebezpečí používání ostrých předmětů doma?

Téměř každý dům skrývá nějaký nebezpečný předmět. V domácnostech to mohou být ostrá náčiní, kuchyňské nože, nebo dokonce i léky, které jsou pro dítě škodlivé.

Je třeba se s dětmi tohoto problému zabývat velmi pečlivě, aby se minimalizovala rizika úrazu. Dítěti je třeba vysvětlit, že všechny ostré předměty nesmí být v dosahu dětí. Je také potřeba připomenout, že nádoby s chemikáliemi nebo léky musí být uzavřené na klíč.

Velmi důležitou součástí výuky bezpečnosti dětí při manipulaci s těmito předměty je jejich správné užívání a skladování. Dítě samotné musí být schopno určit, jaký předmět je k čemu určený a jak s ním správně zacházet.

Jaké nebezpečí číhají v koupelně?

Koupelna je místem, kde se dějí mnohé nehody. Je třeba upozornit dítě na nebezpečí, které zde může hrozit a vysvětlit mu, co by nemělo dělat.

Pokud má dítě koupatelnovou vanu s vysokou hranou, je nutné, aby se děti v koupelně s tímto faktem obeznámily, aby se nevyskytly incidenty. Je také důležité jim připomenout, že podlaha v koupelně může být kluzká, a proto je třeba být velmi opatrný.

Kromě toho je třeba dítěti vysvětlit, že žádný elektrický přístroj nesmí být používán v blízkosti koupací vany, protože může dojít k úrazu.

Jak zajistit bezpečnost dětí na cestách?

Bezpečnost dětí v automobilu má pro ně velký význam. Zajištění bezpečnosti dítěte v autě je základním pravidlem. Dítě musí být v automobilu připoutáno na speciálním dětském autosedačce v souladu s jeho věkem a velikostí.

Dítěti je třeba vysvětlit, že nikdy nesmí vstávat z autosedačky během jízdy, protože hrozí zranění. Kromě toho je nutné ještě připomenout, že při dlouhé cestě je třeba každých několik hodin udělat přestávku, aby se mohlo protáhnout a osvěžit.

Jak se zachovat při domovním požáru?

Domovní požáry se stávají velmi často a pro děti mohou být velmi nebezpečné. Proto je třeba naučit děti, jak se při požáru zachovat.

Dítěti je nutné vysvětlit, že pokud dojde k požáru, musí nejdříve zavolat pomoci na linku 112. Poté musí oslovit ostatní členy domácnosti a opustit okamžitě dům. Je také důležité upozornit na to, že v případě kouře nebo otevřeného ohně nesmí otevřít okna a musí zůstat co nejníže u země.

Tvorba webových stránek: Webklient