Ztráta důvěry v dospívajících – jak ji předejít?

Ve vztahu mezi rodiči a dospívajícími dětmi může dojít k narušení důvěry. Co může vést k ztrátě důvěry mezi rodiči a dospívajícími a jak ji předejít?

Komunikace je klíčová

Většinou je ztráta důvěry dána hlavně nedostatečnou komunikací a neochotou dospívajících sdílet s rodiči své problémy a myšlenky. Je důležité dětem ukázat, že jsou slyšené a jejich pocity jsou důležité. Měly by mít prostor vyjádřit svůj názor a rozumět tomu, že i když se jejich rodiče s jejich názorem neshodnou, neznamená to, že je neposlouchají. Naopak, snaží se pochopit, co dítě říká.

Nepodceňujte své děti

Je také důležité, aby rodiče dávali dětem dostatek informací o dospělém životě. Dospívající se setkávají s mnoha problémy, se kterými se neumí vypořádat a neví, komu se svěřit. Pokud je rodič s dítětem otevřený a dá mu najevo, že o jeho životě a problémech je ochoten mluvit, děti se naučí být důvěřivé a nebudou se bát o svých problémech hovořit.

Nenechte se ovládnout emocemi

Někdy mohou být rodiče pod tlakem a emoce je nutí jednat nesprávně. Pokud chcete své děti udržet v důvěře, je důležité být otevření a klidní. Pokud rodič ztratí nervy a reaguje přespříliš vášnivě, může se stát, že dítě se rozhodne mu už věci neříkat a začne si věci řešit sám. To je velmi nebezpečné zejména v období puberty, kdy se děti začínají potýkat s mnoha nástrahami.

Pochopte své dítě a poskytněte mu věci, které potřebuje

Problém se ztrátou důvěry se většinou objevuje tehdy, když se dítě cítí neakceptované a nepochopené. Dítě se může cítit osaměle, pokud si myslí, že rodiče ho nepochopili. Když rodiče dítěti projevují uznaní a pochopení, dítě jim věří a nebojí se s nimi hovořit.

Důležité je také poskytovat dítěti volnost a prostor ke spontánnímu mluvení o problémech a starostech. Pokud se dítě cítí být pod dohledem a kontrolou, nemůže vést otevřenou a upřímnou komunikaci s rodiči. Dospívající potřebují důvěru a sounáležitost, aby se cítili bezpečně a mohli řešit svoje problémy.

Tvorba webových stránek: Webklient