Tato zdravotní pojišťovna vám dá 2500 Kč ročně na dětského psychologa

Zdravotní pojišťovny reagují na současnou celospolečenskou situaci různými novými programy. Například ZP Ministerstva vnitra ČR nabízí nově příspěvek ve výši až 2500 Kč ročně na dětského psychologa nebo logopeda.

Pandemie covid-19 přinesla za poslední rok velký psychický tlak na všechny. Strach o vlastní zdraví i zdraví svých blízkých, nejistotu, frustraci z nedostatku podnětů a sociálních kontaktů. Také dlouhodobou izolaci, kdy jsou rodiny nuceny trávit více času pohromadě. To s sebou přináší vlnu stresu i úzkosti, což se odráží na duševním zdraví všech – děti a teenagery nevyjímaje. V rámci programu podpory duševního zdraví proto Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR od letošního roku nabízí všem svým pojištěncům do 18 let příspěvek na vyšetření u klinického psychologa.

➡️ Program podpory duševního zdraví ZP MV ČR

Stoupl výskyt duševních onemocnění

Kromě duševních onemocnění se dle průzkumů zvýšilo i riziko sebevražd, depresí a úzkostných poruch. Propojenost duševního a fyzického zdraví a značný vliv jednoho na druhé si uvědomují i ve Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR). Od letošního roku proto pojišťovna svůj Fond prevence rozšířila o zcela nový programu s názvem „Podpora duševního zdraví.“

„Tento program jsme připravili ve spolupráci s Asociací klinické psychologie ČR a také Asociací klinických logopedů ČR. V rámci něj nabízíme možnost čerpat bonus na dítě až 1500 Kč ročně. Každý rodič může navíc postoupit svůj příspěvek 500 Kč ve prospěch svého potomka. Celkem tak lze získat podporu na psychologickou či logopedickou pomoc až do výše 2500 Kč ročně,“ říká MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, ředitelka zdravotnického úseku ZP MV ČR.

Příspěvek je možné vzhledem k aktuální situaci čerpat jak na prezenční, tak na distanční formy vyšetření a léčby. Kromě psychosomatické konzultace jej lze využít na různé skupinové formy nácviku relaxačních dovedností jako prevence stresu, nácvik asertivního chování, na kurzy pro děti s ADHD, dyslektické nácviky, prevenci neurotizace a podobně. Vztahuje se rovněž na návštěvy klinického logopeda.

Distanční výuka, domácí násilí a absence kontaktů

A s jakými problémy se nyní děti a mladiství nejvíce potýkají? Pro mnohé žáky a studenty je například problematická distanční forma výuky, do které se vůbec nezapojilo přes 10 000 dětí. Jejich duševní zdraví i rozvoj tak mohou být do budoucna výrazně ohroženy.1 Situace rovněž nahrává zvýšenému výskytu rizikového chování, jako je domácí násilí. V době mimořádných opatření je však takovéto chování mnohem složitější objevit. Obzvlášť velký nápor na psychiku je pak u dětí a teenagerů vyrůstajících v nefunkčních rodinách či problematickém prostředí. Z nich je nyní nemůže vytrhnout ani škola či kontakt s kamarády, učiteli a jinými dospělými, jimž by se mohli svěřit a žádat o případnou pomoc.

Jak upozorňují psychologové i logopedi, dětem chybí sociální kontakty a dlouhodobá absence v kolektivu může mít negativní vliv i na jejich schopnost komunikovat a navazovat kontakty. Obzvlášť dospívající pak potřebují interakci s vrstevníky k tomu, aby si tvořili vlastní identitu, životní postoje, hodnoty a vzory. „Pokud tedy rodiče zaznamenají u svého potomka jakékoliv podezření na úzkosti, deprese, poruchy spánku a další rizikové projevy, neměli by se bát vyhledat odbornou pomoc,“ radí MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová ze ZP MV ČR.

ZP MV ČR působí na českém trhu již devětadvacátým rokem a je druhou největší zdravotní pojišťovnou v zemi. Má smlouvy se všemi nejvýznamnějšími zdravotnickými zařízeními kdekoliv na území ČR. V současnosti má více než 1,3 milionu klientů. Jako jediná zdravotní pojišťovna v zemi je již tři roky za sebou držitelkou prestižního mezinárodního titulu Czech Superbrands. Nejnověji získala ocenění Finančně nejzdravější zdravotní pojišťovna v zemi pro rok 2020. Jako první zdravotní pojišťovna v ČR komunikuje s klienty i prostřednictvím podcastů s názvem „Zdraví v kostce“. Věnuje se v nich aktuálním tématům ze zdravotnictví a otázkám prevence.

Zdroj: Tisková zpráva, Zdroj foto:
ZP MV ČR

People photo created by freepik – www.freepik.com Woman photo created by freepik – www.freepik.com

1 519 komentářů: „Tato zdravotní pojišťovna vám dá 2500 Kč ročně na dětského psychologa