Překvapení: 72 % Čechů se má líp než před koronou. Za co nejvíc ušetříme?

Tři čtvrtiny (72 %) Čechů vychází s aktuálními příjmy stejně nebo lépe než před vypuknutím pandemie Covid-19. Pětině (19 %) dotázaných v průzkumu1) úvěrové společnosti Fair Credit se příjmy v uplynulém roce snížily, 5 % o příjem vlivem pandemie přišlo.

43 % respondentů zvládne ufinancovat jen základní výdaje, příliš peněz navíc jim nezbývá. Vlivem pandemických omezení ušetřilo 7 z 10 Čechů za cestování, polovina za jídlo z restaurací, nejméně pak za nákupy potravin domů (5 %) a za děti (7 %).

Polovina Čechů má stejný příjem ze stejného zaměstnání

Stejný příjem od stejného zaměstnavatele jako před rokem, před vypuknutím pandemie má polovina (49 %) Čechů. 16 % respondentů uvedlo, že má vyšší příjmy než před rokem, naprostá většina u stejného zaměstnavatele, což svědčí o nárůstu mezd v některých segmentech trhu. Ruku v ruce s tím jde i skutečnost, že téměř tři čtvrtiny (72 %) dotázaných vychází se svými aktuálními příjmy stejně nebo dokonce lépe než před začátkem pandemie na jaře loňského roku. Schopnost vycházet stabilně s příjmy přitom roste s věkem. 

Na druhé straně zhruba pětina dotázaných (19 %) potvrdila snížení příjmů v uplynulém roce, většina opět v rámci stejného zaměstnavatele, kdy jde pravděpodobně o pracovní pozice v rizikových sektorech zasažených pandemií. Necelých 5 % dotázaných o příjem vlivem pandemie přišlo a je na úřadu práce. S aktuálními příjmy vychází hůř než před rokem více než čtvrtina (27 %) dotázaných, častěji přitom ženy v porovnání s muži (31 % vs. 25 %), lidé z menších obcí do 5 tisíc obyvatel a respondenti se základním vzděláním.

„Lidé s napjatým finančním rozpočtem v naší společnosti vždy byli a budou. Aktuální pandemie ale do těchto rodin, a nejen tam, vnáší vyšší míru nejistoty. Společně s nulovými úsporami a chybějícím pomyslným světlem na konci tunelu mohou mít tito lidé tendence řešit finanční problémy neuváženě a rizikově. Přitom obzvlášť nyní, kdy není zřejmý konec všech omezení a postupný návrat k normálu, je důležité spravovat osobní finance velmi obezřetně,“ říká Tomáš Konvička, jednatel úvěrové společnosti Fair Credit.

Financování základních výdajů Češi zatím zvládají

Téměř polovina (47 %) dotázaných Čechů zvládá bez problémů financovat základní výdaje jako jsou platby za bydlení, energie a jídlo. Dalších 43 % tyto výdaje zvládá pokrýt, ale nad jejich rámec už jim příliš peněz nezbývá. Zhruba 10 % respondentů pak má s financováním základních výdajů krátkodobé, ale i dlouhodobé problémy. „Způsobem od výplaty k výplatě žije překvapivě velká část spoluobčanů. Jak průzkum ukázal, jde častěji o ženy, podle našich zkušeností především o matky samoživitelky nebo matky na mateřské dovolené, ale také lidi s nižším vzděláním,“ doplňuje Konvička a pokračuje: „Ve složité situaci, jaké nyní čelíme, se ukazuje výhoda i minimálních úspor. Blíží se čas ročních vyúčtování energií, kdy každoročně evidujeme zájem o půjčky na pokrytí nedoplatků. Přitom půjčky na krytí těchto základních výdajů jsou oním pověstným vytloukáním klínu klínem.“

Úspory díky lockdownům

To, že pandemická omezení mají dopad na naši psychiku i peněženku je zřejmé. „Relativně dobrá kondice rodinných rozpočtů, jak ukazují předchozí čísla, pramenní částečně i z nedostupnosti některých služeb a z odložené spotřeby. Finanční problémy se tak mohou naplno projevit až v následujících měsících, při postupném návratu do normálu,“ vysvětluje Konvička. Během uplynulého roku dokázala většina Čechů snížit výdaje alespoň v některé oblasti života. Nejvíce jich ušetřilo za náklady spojené s cestováním, a to až 7 z 10 dotázaných. 6 z 10 respondentů vnímá úspory v oblasti výdajů za kulturu, polovina (52 %) pak ušetřila za jídlo z restaurací, 43 % za oblečení nebo za sportovní aktivity (40 %).

Nejméně lidé dokázali ušetřit za nákupy potravin domů, kde úsporu deklarovalo jen 5 % dotázaných a dále za děti (7 %). „V případě posledních dvou položek může být dokonce situace obrácená. Výdaje rodin s dětmi, které jsou už několik měsíců na domácí výuce, jsou pravděpodobně v oblasti nákupu potravin a nákladů na potřeby dětí vyšší než při běžném provozu rodiny. Nákup potravin je přitom ve většině domácností poměrně vysokou nákladovou položkou,“ uzavírá Konvička. 

Graf č.2 – Oblasti, ve kterých Češi během pandemie covid-19 ušetřili
Nejistota pokračuje

S pokračujícím vývojem pandemie a dalších opatření roste i nejistota o další budoucnost lidí. Obavy ze snížení příjmu vlivem pandemie v dalších měsících mají 4 z 10 (41 %) Čechů, častěji respondenti se základním vzděláním, kde obavy sdílí až polovina z nich. Strach ze ztráty zaměstnání v následujících měsících má 28 % dotázaných, častěji pak generace 45–53 let, kde obavy vyjádřilo 41 % dotázaných. 

1)Průzkum byl realizován prostřednictvím on-line platformy Instant Research na začátku února 2021 na reprezentativním vzorku 1050 mužů a žen ve věku 18-65 let.

524 komentářů: „Překvapení: 72 % Čechů se má líp než před koronou. Za co nejvíc ušetříme?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.