Jak pomoci dospívajícím dětem se sebedůvěrou

Sebedůvěra je klíčovým prvkem zdravého a šťastného života. Pro mnoho dospívajících dětí může být budování sebedůvěry velkou výzvou v dnešním světě, kdy jsou vystaveni tlaku a očekávání ze strany společnosti a digitálního věku. Zde je pár tipů, jak můžete pomoci vašim dětem vybudovat silnou sebedůvěru a připravit je na úspěšný život.

Poskytněte jim bezpečnou a podporující rodinnou atmosféru

Když děti cítí podporu a lásku od své rodiny, cítí se bezpečně a přijímají sami sebe více pozitivně. Ujistěte se, že se vždy s dětmi bavíte a poskytujete jim příležitosti se vyjádřit, vyslechnout a odpovědět na jejich otázky a problémy. Pokud si budou děti vědomy, že rodina stojí za nimi a věří jim, budou mnohem víc motivované se učit nové věci a postupovat kupředu.

Podpořte jejich zájmy a záliby

Když děti najdou něco, co je baví a kde se mohou rozvíjet, budou se cítit úspěšné a zvýší se jejich sebevědomí. Podpořte vaše děti v nalezení toho jejich vlastního koníčku nebo aktivity, která je baví a přináší jim radost. Když se setkají s jinými lidmi, kteří sdílejí stejné zájmy, mohou si najít nové přátele a posílit své sebevědomí v kolektivu.

Přemýšlejte o slovech, která používáte

Použití pozitivních slov může mít velký vliv na sebepojetí dětí. Místo kritizování a upozorňování na chyby, se snažte raději zaměřit na pozitiva a povzbuzovat děti k tomu, co umí dobře dělat. Tím pomůžete kladněji vést děti k jejich úspěchu a zvýšit jim sebedůvěru v tom, co dělají.

Vytvořte dětem prostor pro samostatnost

Když se naučí děti řešit samostatně situace a problémy, zvyšuje to jejich sebevědomí i nezávislost. Delegujte jim určité úkoly, které zvládnou sami, a dokážou je úspěšně dokončit. Pokud to bude třeba, buďte připraveni poskytnout pomoc a radu, ale snažte se umožnit dětem, aby si problémy řešily samy.

Vyhýbejte se srovnávání s ostatními

Srovnávání se s jinými může být pro dítě velmi demotivující a snižuje jeho sebedůvěru. Děti by neměly být srovnávány s jinými dětmi podle výsledků, schopností nebo zájmu o nějakou činnost. Namísto toho se soustřeďte na úsilí a pokrok vašeho dítěte a povzbuzujte ho k tomu, aby se snažilo dělat věci nejlépe, jak dovede. S tím, že bude dělat pokroky, se zvýší i jeho sebevědomí.

Ukažte dětem, jak řešit své problémy

Naučit děti řešit problémy může velmi pomoci zlepšit sebedůvěru. Pokud se naučí správnému řešení situací, snižuje se jejich ztráta důvěry a zvyšuje se pocit úspěchu. Dejte svým dětem vhodné nástroje pro řešení problémů, jako je třeba meditace nebo jiné techniky relaxace. Když mají děti nástroje k řešení problémů, budou se cítit silnější a více schopní řešit těžké situace.

Dejte dětem vědět, že jsou úspěšné nejen podle výsledků

Důležité je, aby si děti uvědomily, že jsou úspěšné bez ohledu na výsledky. Pokud se dětem podaří něco dokončit, je to úspěch, který by měl být oceněn. Pokud se děti snaží a dělají pokrok, i to je úspěch. Takže nepřicházejte s vysokými očekáváními a požadavky, ale užívejte si cesty vašich dětí k nalezení jejich vlastního sebevědomí.

Tvorba webových stránek: Webklient