Češi se stále „trochu bojí“ investovat. V čem se liší muži a ženy?

Podle průzkumu pojišťovny Generali drží cca čtvrtina Čechů své úspory tzv. pod polštářem. Bohužel na běžných účtech peníze požírá inflace, zatímco díky investicím by se mohly rozmnožovat. Přesto se situace lepší.

Mladá generace už se na finance dívá trošku jinak. Jak vyplývá z výsledků, 4 z 10 Čechů už nějakou zkušenost s investicemi mají, ať už se jedná o podílové fondy nebo třeba nově kryptoměny. České investory můžeme rozdělit do tří hlavních archetypů – od mladých a nervózních investorů až po zkušené a uvážlivé.

A co vy, investujete?

Každý desátý Čech si stále odkládá peníze takzvaně pod polštář. Dalších 14 % z nás si navíc myslí, že nejlepší místo pro našetřené úspory je běžný účet, ukázal průzkum Generali Investments CEE k projektu Lví podíl. Napospas inflaci navíc nenecháváme zrovna malé částky.

„Více než pětina Čechů má v hotovosti nebo na běžném účtu přes 100 tisíc korun. Místo toho, aby se jim úspory zhodnocovaly, tak naopak svou hodnotu ztrácí. To je velká škoda, protože jen za minulý rok tito lidé mohli podle údajů ČSÚ k inflaci přijít až o 3,2 % svých úspor,“ upozornil Petr Mederly, obchodní ředitel Generali Investments CEE.

Češi ale zároveň čím dál častěji přicházejí na chuť investicím. Část svých výdělků do nich směřují téměř 4 z 10 lidí. Chuť Čechů investovat navíc pozitivně ovlivnila pandemie – pětina tuzemských investorů nyní investuje ještě více než před ní.

Jak investují ženy a jak muži?

Ženy obecně vyšly ze srovnání jako konzervativnější investorky. Zatímco mužů investuje do fondů s vysokou mírou rizika přes 23 %, žen se k tomu odvážilo dvakrát méně. Přístup jednotlivých pohlaví se velmi liší i u kontroverzních kryptoměn. Zatímco mezi muži do nich investuje 13 % respondentů, u žen je to jen 5 %. Velké rozdíly naopak nejsou patrné u investic do nemovitostí, které se v Česku dlouhodobě těší velké oblibě. Za nejvhodnější způsob ukládání peněz považuje přímé investice do nemovitostí 16 % mužů a necelých 15 % žen. Věří jim zejména lidé s vysokoškolským vzděláním.

Mladí a nervózní, ale i zkušení a uvážliví

Ačkoli Češi s postupem času nabírají cenné investiční zkušenosti, hned 43 % tuzemských investorů spadá do archetypu, který bychom mohli nazvat jako „Mladí a nervózní“. Typicky do něj patří muži s výučním listem či středoškolským vzděláním, kteří investují teprve krátkou dobu a v investicích nemívají uloženo více než 50 tisíc korun. Znervóznily by je i slabé výkyvy hodnoty jejich investic, a možná i proto většina z nich využívá spořicí produkty. Ačkoli za nejvýhodnější způsob ukládání peněz často považují i podílové fondy, ve skutečnosti do nich investuje jen zlomek z nich.

Protikladem Mladých a nervózních investorů jsou „Zkušení a uvážliví“. „Do této skupiny spadá asi pětina českých investorů. Většinou jsou to muži minimálně ve středním věku, mají vysokoškolské vzdělání a vyšší příjmy. To se odráží i ve výši investic – téměř polovina v nich má uloženo nejméně 100 tisíc korun. Dvě třetiny také ví, že u investic občas dochází k výkyvům hodnot a může se jednat i o příležitost,“ popsal hlavní poznávací znaky této skupiny investorů Petr Mederly. 

Většina zkušených investuje v podílovém fondu

Volí takové, které mají střední nebo vyšší míru rizika a nejčastěji si vybírají fondy se středním či delším investičním horizontem. Poslední skupinou jsou „Opatrné a opatrní“. Nadpoloviční většinu v této skupině investorů tvoří ženy a pouhá desetina z nich si v čistých příjmech měsíčně přijde na více než 30 tisíc korun. Investováno tak většinou nemají více než 25 tisíc korun. Nejčastěji se rozhodují podle rad svých známých a 4 z 10 opatrných by byli nervózní již při poklesu hodnoty investic menším než 10 %. „To je velmi zajímavé, protože 5% pokles nastává na trzích zhruba třikrát, čtyřikrát ročně a 10% propady zhruba každých 16 měsíců. Jedná se tedy o standardní chování trhu,“ říká Petr Mederly.

4 475 komentářů: „Češi se stále „trochu bojí“ investovat. V čem se liší muži a ženy?