10 tipů, jak vést děti k zodpovědnosti

1. Začněte u sebe

Zodpovědností se musíme řídit i my dospělí, abychom byli pro své děti vzorem. Pokud se dětem zdá, že se neumíme postarat o sebe, těžko je můžeme učit, jak se postarat o ostatní a splňovat své povinnosti. Musíme dokázat, že jsme schopni plánovat, organizovat a řídit svůj čas a povinnosti.

2. Ukažte důsledky

Děti musejí pochopit, že každé rozhodnutí má důsledky a že na nich musí nést zodpovědnost. Pokud nevyprázdní koš, nemají nový pytel na odpadky. Pokud se nechají unést a nepřipraví se na test, mohou propadnout. Je důležité nechat je zažít důsledky svých činů, aby se naučily myslet dopředu a brát si odpovědnost.

3. Vytvořte pravidla a hranice

Dětem pomůže, když budou vědět, co se od nich očekává a jaké jsou hranice. Dohodněte se na pravidlech a snažte se je vždy dodržovat. Tím ukážete dětem, že pravidla se mají respektovat a že platí pro všechny, nejen pro ně.

4. Dejte dětem vysvětlení

Když dáváme dětem pokyny a vysvětlujeme, proč jsou důležité, rozvíjíme jejich kognitivní schopnosti a učíme je, jak myslet a rozhodovat se. Pokud chápou důvod proč mají něco udělat, budou spolupracovat a plnit své povinnosti snadněji.

5. Chvalte dobré chování

Nezapomeňte pochválit děti, když si vypořádají své povinnosti a projeví zodpovědnost. Tím je posílíte v tom, co dělají dobře a motivujete je k dalšímu zlepšování. Dítě, které ví, že je oceňováno za své úsilí, bude dávat více na sobě záležet.

6. Umožněte dětem být samostatnými

Děti potřebují čas a prostor na to, aby mohly tvořit a objevovat svět okolo sebe. Musíme jim umožnit být samostatné a projevovat svou fantazii. Nechme je hrát se vlastním tempem, myslet si své a objevovat nové způsoby řešení problémů.

7. Podporujte kreativitu

Dítě potřebuje nástroje pro své tvoření. Koupit mu papíry, barvy a modelovací hmoty mohou být jednou z možností. Je ale důležité nechat ho projevit svou kreativitu tím způsobem, jakým mu nejlépe vyhovuje. Být kreativním člověkem se totiž dá naučit, ale je třeba tomu dát prostor.

8. Učte děti všímat si detailů

Tvorba vychází z pozorování. Je dobré naučit děti všímat si věcí kolem sebe, aby se mohly inspirovat. Výlety do přírody, návštěvy různých kulturních akcí a muzeí jsou jednou z možností, jak jim pomoci vnímat svět kolem sebe.

9. Dávejte dětem prostor ke spolupráci

Spolupráce s jinými lidmi může vést k novým nápadům a řešením. Snažte se proto dávat dětem možnost spolupracovat s kamarády nebo rodinou při společných projektech. Bude jim to pomáhat rozvíjet schopnost spolupráce a vzájemného respektu.

10. Nečekejte perfektní výsledek

Důležité není dokonalý výsledek, ale samotný proces tvorby. Nezapomeňte dát dítěti prostor pro své chyby a neuspěchanost, aby se mohlo cítit bez tlaku a mohlo se věnovat své kreativitě naplno.

Tvorba webových stránek: Webklient